1000+

Er antall brukere som finns i Konekta

100%

Av våre kunder anbefaler Konekta

98%

Opplever att pasient og behandler unngår lang ventetid

74%

Mener at Konekta er mer kostnadseffektiv

Hva er Konekta?

Konekta er utviklet av Boneprox, som jobber for å effektivisere tann- og medisinsk behandling, med fokus på sikkerhet og trygghet. Vi er en digital spesialistklinikk med over 800 klinikker og 22 spesialister fordelt på 12 områder. Plattformen gjør det mulig å sende digitale konsultasjonshenvisninger og spørsmål til våre tilkoblede spesialister, med raske svar. I nært samarbeid med tann- og helsepersonell sørger vi for at våre tjenester møter behovene til pasienten, klinikken og spesialistene.

Hvordan fungerer Konekta

Spesialister/Eksperter

Cinar Aziman

Cinar Aziman (Tannlege, Kjeve – og ansiktsradiolog) er spesialist tannlege i odontologisk radiologi i Konekta, ansatt i Boneprox og siden 2011 ansatt på Karolinska Institutet. Hun ble uteksaminert som tannlege i 2007 og tok deretter spesialistutdanningen sin ved Karolinska.

Pelle Pettersson

Pelle Pettersson (Tannlege, Spesialist i Oral Protetikk) er protesespesialisttannlege ved Konekta. Hans spesielle interesse i 35 år har vært skrubbsår/omfattende tann- og implantatstøttede proteser. Den omfattende terapiplanleggingen disse sakene krevde, har gjort at han har blitt godt kjent med den svenske trygdekassens handlingskoder. Han tok grunnutdanningen i 1980 og spesialistgraden i 1992. I 1986 var Pelle med på å starte Brånemarksklinikken og ble deretter der i 10 år. Har også jobbet med Per-Ingvar Brånemark i ulike sammenhenger i 30 år. I 10 år var han lærer ved Odontologien i Gøteborg og har i tillegg forelest i nasjonale og internasjonale sammenhenger i drøyt 35 år, noe som har resultert i cirka 450 anledninger. Pelle har bred klinisk erfaring med helkeramiske konstruksjoner og har jobbet med det i 25 år. I tillegg har han 17 års klinisk erfaring innen implantatkirurgi. Har jobbet ved privat spesialistklinikk i 20 år i Mölndal og innen implantatområdet internasjonalt i USA og Japan.

Mats Säll

Mats Säll (Tannlege, Kjeve – og ansiktsradiolog) er spesialist i Konekta, ansatt i Boneprox siden 2019 og har erfaring som kjeve og ansiktsradiolog ved St. Olavs hospital. Mats har en master i odontologi fra Umeå Universitet og fullførte sin spesialistutdanning ved Universitetet i Oslo.

Joel Bergqvist

Joel Bergqvist er spesialist på øre-, nese- og halssykdommer ved Konekta. Han tok sin grunnutdanning i medisin ved Syddansk Universitet og ble registrert lege i 2014. Siden 2016 er han doktorgradsstudent ved Sahlgrenska Akademiet og driver et prosjekt som undersøker en potensiell sammenheng mellom kronisk betennelse i øvre og nedre luftveier kanal. I dag jobber han ved Sahlgrenska Universitetssykehuset og har bred kunnskap om akutt øre-, nese- og halspleie. Joel har alltid hatt stor interesse for utdanning og har i dag flere undervisningsoppdrag gjennom universitetet med fokus på alt fra hørsels- og balanseforstyrrelser til akutt luftveishåndtering.

Områder

Spesialistene svarer på konsultasjonene direkte i plattformen, noe som betyr at pasienten unngår lang ventetid. Det er som å ha en spesialist på klinikken – hver dag.

CBCT (Cone Beam Computed Tomography) er et av de mest avanserte bildeanalyseverktøyene som brukes innen tannhelsen. Her tas et stort antall 2D-bilder av pasienten fra ulike vinkler. Basert på disse projeksjonene lages et klart 3D-volumbilde.
Med Konekta så får du tilgang til spesialist i odontologisk radiologi, medisinsk fysiker, kurs og svar på CBCT samlet på et sted.

Innen tannhelsen er røntgen et av de absolutt viktigste verktøyene vi har for en sikker diagnostikk. Noen ganger kan bildene være vanskelige å tolke og det kan dukke opp patologi på panoramarøntgenbilder eller intraorale bilder der man ønsker en «second opinion». Våre spesialister innen odontologisk radiologi sitter klare for å besvare konsultasjoner direkte på plattformen noe som kan bidra til en større trygghet i din diagnostikk.

Av og til står klinikken ovenfor kirurgiske utfordringer som krever veiledning. Det kan handle om infeksjoner, visdomstenner som skaper problem, svulster eller helt enkelt spørsmål rundt operative inngrep. For å kunne gi et så nøyaktig svar som mulig er det viktig med historikk, status og røntgenbilder (OPG eller CBCT). Noen ganger kan også kliniske bilder være til hjelp for å avklare problemstillingen. På Konekta sitter våre spesialister klare for å hjelpe deg.

Digitale konsultasjoner i endodonti fungerer godt da røntgenbildet er sentralt i dialogen. Så med anamnestiske data og kliniske funn kombinert med røntgen, kan våre spesialister hjelpe deg med veiledning og behandlingsmuligheter.

På Konekta kan du enkelt få veiledning fra erfarne tannteknikere når det kommer til tannteknisk produksjon, reparasjoner, kvalitetssikring og korrigeringer. Våre tannteknikere arbeider på et tannteknisk laboratorium. Grunnlaget for tannteknikerens arbeid er avtrykk og 3D-modeller av pasientens tenner.

Kompleksiteten rundt samspillet mellom kjeveledd, tenner og kjevemusklatur kan ofte skape problemer for pasienten. I dag regner man at nærmere 50% av befolkningen opplever symptom som smerte i kjeveledd, nakke, kjevemusklatur og hodepine som et resultat av bittfysiologiske problem. I Konekta kommer du enkelt i kontakt med våre spesialister innen bittfysiologi som kan gi klinikken rett veiledning for en sikker diagnostikk samt behagelig behandling for pasienten.

Tannhelsetjenesten møter store deler av befolkningen regelmessig. Dette gjør at tannhelsetjenesten kan støte på orale slimhinneforandringer. Ved usikkerhet anbefales alltid kontakt med spesialist. Med Konekta kan du enkelt sende kliniske bilder med spørsmål til våre eksperter innen oral medisin når det oppstår mulige faresignaler for orale maligniteter.

Her kan du få veiledning om utvikling av kjever, ansikt og bitt. Du kan sende oss konsultasjoner knyttet til diagnostikk, forebygging og behandling av bitt og kjeveortopedisk defekt. Våre spesialister hjelper til med å analysere bittavvik og kjeveortopedisk defekt ved hjelp av blant annet røntgen, kliniske bilder og modeller. Noen ganger kan det også være gunstig å invitere andre spesialister inn i saken, spesielt ved større behandlinger som oral kirurgi.

Her kan du få hjelp til terapiplanlegging og tips om utførelse av dine protesebehandlinger. Dette hjelper deg til å behandle flere pasienter tryggere selv på klinikken, med sikrere behandlingsresultater. Denne tilnærmingen er gunstig både for deg som tannlege og dine pasienter.

Ca. 50 % av befolkningen lider av periodontitt og ca. 10 % av en mer alvorlig form som ofte fører til tanntap. En periodontittpasient som får tilstrekkelig behandling i tide har gode forutsetninger for å kunne beholde tennene livet ut. Til oss kan du kan sende konsultasjoner angående pasienter med periodontitt så hjelper vi klinikken med prognosevurdering og behandlingsmuligheter.

Via vår tilknyttede pedodontist kan du sende konsultasjoner vedrørende erosjoner, spiseforstyrrelser hos barn og unge, vedvarende primærtenner, traumer, tannfrembrudd, dersom en sak er aktuell for spesialist eller om barnet skal behandles ved vanlig klinikk, tannlege. klinikk osv.

Via vår tilknyttede Øre-nese-halslege kan du sende konsultasjoner digitalt via Konekta. Vår spesialist/lege har bred kunnskap om akutt øre-, nese- og halsbehandling og driver et prosjekt som undersøker en potensiell sammenheng mellom kronisk betennelse i øvre og nedre luftveier.

Våre kunder

Vi har spurt kundene våre om de vil dele sine erfaringer med Konekta, her er noen av anmeldelsene vi har fått

Les om våre kunder her

Vi i Sundtandvården tok en CBCT ca 30 minutter etter at pasienten kom fra sykehuset. Vi sendte CBCT for rapport til Konekta og mottar raskt konkrete råd og retningslinjer fra din radiolog og ÖHN-spesialist, og videre informeres pasienten av oss neste dag, i underkant av 24 timer senere.

Sundtandvården

Jeg personlig synes det er som førstehjelp for en arbeidende tannlege, uavhengig av alder, kapasitet og erfaring. Det er mer erfarne terapeuter involvert i din nåværende pasientsak, noe som er flott. Flere kompetanser slås sammen og kvaliteten på behandlingen øker

Samy Mebdi, MyDentist

Utrolig bra, her tok vi OPG sist torsdag, på tirsdag hadde vi fått CBCT med resultater og funnet en keratocyst. Normalt ville jeg ha henvist til odontolog og det hadde tatt flere måneder.

Valands Tandvård

Løsningen er intuitiv og enkel å bruke. Flere funksjoner gjør det mulig for oss å innhente spesialistvurderinger og second-opinion i forbindelse med kompliserte kasus og behandlingsplanlegging. Videre er Benskjørhetsanalysen ofte brukt for å kunne tilby våre eldre pasienter en tilleggstjeneste – noe som er blitt veldig godt mottatt.

Tandea

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om våre priser og hva som passer deg best? Kontakt oss så hjelper vi deg videre og vi holder gjerne en kort demo sammen med deg for å gå gjennom funksjonalitet, behov, eventuelle bekymringer og spørsmål.

Support

Maila Peder
+46 702 805 599
Maila Jacob
+46 731 159 420
Maila Theodor
+47 480 52 758
Maila Sofia
+46 761 175 091