Anders Molander
Endodonti – Endodonti – Tannlege & Spesialist

Vil du bli spesialist hos Konekta?

Som spesialist hos Konekta svarer du på henvendelser innen ditt spesialistområde og har også muligheten til å kommunisere direkte med klinikkene. Bli en del av markedsplassen og få betalt for å svare på konsultasjoner.

0
Spesialister

Spesialister / Eksperter

Alexander Englund

Alexander Englund är sjukhusfysiker på Konekta. Han tog sin examen 1996 och erhöll sin legitimation 1999 i samband med att Socialstyrelsen beslutade om att detta skulle bli ett legitimationsyrke. Alexander har arbetat som sjukhusfysiker sedan 1997. Främst med inriktning mot strålskydd och röntgenverksamheten. Med tandvård har han jobbat ända sedan 1997.

Ali Saleh

Ali Saleh er spesialist i Konekta og jobber for tiden som spesialisttannlege i endodonti ved GHP Specialist Tannleger i Stockholm. Han ble uteksaminert som Tannlege fra Karolinska Institutet i Stockholm i 2013 og har siden jobbet med generell tannpleie i regi av blant annet Folketandvården. Han har undervist i endodonti ved tannlegeskolen i Huddinge og forsket på endodontiske behandlingskomplikasjoner ved Karolinska Institutet, noe som førte til en mastergrad i odontologi 2017.

Anders Molander

Anders Molander er spesialist i Konekta og FoU-leder i offentlig odontologi og har i tidligere roller ved Folktandvården i Gøteborg jobbet som: Sjef for forskning og utdanning, samhandlingsleder innen forskning og utdanning samt driftsleder ved spesialist innen tannpleie. Anders er utdannet odontolog fra Gøteborgs universitet og har følgende utdanninger ved samme universitet: Førsteamanuensis i endodonti, doktor i odontologi, endodonti, spesialistannlege i endodonti

André Wikholm

André Wikholm er spesialist tannlege i kjeveortopedi i Konekta, han har jobbet som overtannlege i Örebro og Gävle innen offentlig tannbehandling. Siden 2017 har han jobbet innen privat praksis som spesialist-tannlege og forretningsområdeleder, sist i Distriktstannvården i Stockholm. André jobber med alle typer kjeveortopedi, men har en spesiell lidenskap for aligners og har vært en Invisalign Diamond Provider i flere år, en tittel som betyr å starte mer enn 150 aligner tilfeller per år.

Anna Magnusson

Anna er Overtannlege & Spesialist i Periodonti

Birgitte Hinge

Birgitte Hinge er en sykehusfysiker/medisinsk strålingsfysiker fra Danmark. Hun ble uteksaminert med en mastergrad i ingeniørfag, MScEE, Aalborg Universitet, i 1992 og studerte deretter for å bli sykehusfysiker med spesialisering i diagnostisk radiologi (2005). I dag jobber hun som medisinsk-fysisk ekspert, Region Midtjylland (2006) og har siden 2007 sitt eget firma Medico Consult.
Birgitte har 20 års erfaring innen ulike former for undervisning/faglig veiledning og 18 års erfaring som sivilingeniør/sykehusfysiker i helsevesenet.

Cinar Aziman

Cinar Aziman (Tannlege, Kjeve – og ansiktsradiolog) er spesialist tannlege i odontologisk radiologi i Konekta, ansatt i Boneprox og siden 2011 ansatt på Karolinska Institutet. Hun ble uteksaminert som tannlege i 2007 og tok deretter spesialistutdanningen sin ved Karolinska.

Haitham Afif

Haitham Afif er spesialist i kjevekirurgi siden 2016. Han har jobbet ved Sundsvalls Kjevekirurgi Klinikk og Plastisk & Kjevekirurgi Klinikk, USÖ og kjevekirurgisk klinikk ved Mälarsjukhuset i Eskilstuna. I dag er han aktiv som privat kjevekirurg.

Jenny Öhman

PhD og Øvre tannlege i oral patologi og odontologi doktor i oral medisin og patologi

Joel Bergqvist

Joel Bergqvist er spesialist på øre-, nese- og halssykdommer ved Konekta. Han tok sin grunnutdanning i medisin ved Syddansk Universitet og ble registrert lege i 2014. Siden 2016 er han doktorgradsstudent ved Sahlgrenska Akademiet og driver et prosjekt som undersøker en potensiell sammenheng mellom kronisk betennelse i øvre og nedre luftveier kanal. I dag jobber han ved Sahlgrenska Universitetssykehuset og har bred kunnskap om akutt øre-, nese- og halspleie. Joel har alltid hatt stor interesse for utdanning og har i dag flere undervisningsoppdrag gjennom universitetet med fokus på alt fra hørsels- og balanseforstyrrelser til akutt luftveishåndtering.

Lars Svärd

Lars Svärd er tidligere veiledende tannlege ved Tilsynet for pleie og omsorg, IVO. Han tok sin grunnutdanning i 1983 og jobbet som privat tannlege til 1998. Han videreutdannet seg til atferdsviter i voksenpedagogikk 1998 – 2000. Mellom 2000 og 2012 var han kvalitetssjef i Praktikertjänst Tandvård og deretter i 2 år til 2014 var Sverigesjef for tannlegekjeden Colosseum Sverige AB . I 2014 tok han steget inn i myndighetenes rekker og ble tilsynstannlege ved Tilsynet for pleie og omsorg, IVO. Han jobbet som veiledende tannlege med hovedfokus på gjennomgang av autoriserte tannlegers behandlinger og dokumentasjon frem til mai 2021 da han avsluttet arbeidsforholdet ved IVO. I dag jobber han som konsulent for å hjelpe pleiere/behandlere med å sikre at tannbehandlingen til pasientene er i samsvar med vitenskap og dokumentert erfaring og at dokumentasjon er i samsvar med gjeldende regelverk. Lasse er overbevist om at pasientsikker og god tannbehandling fører til god økonomi for virksomheten, pasienten og samfunnet.

Magdalena Korytowska

Magdalena er spesialist tannlege i Orofacial medisin siden 2018 og ph.d.-student ved Institutt for kjevekirurgi og oral medisin ved Malmö universitet siden 2022. Hun leder et prosjekt om brystkreft – medikamentell behandling – MRONJ.

Hennes fokus er først og fremst på pasienter behandlet med stråling mot hode- og nakkeområdet på grunn av malignitet og også pasienter som har eller i dag behandles med lav- eller høydose antiresorptive legemidler for osteoporose, metastaserende solide kreftformer og myelomatose.

Maria Bankvall

Maria Bankvall er Tannlege/Odont Dr i oral medisin i Konekta. Hun disputerte i 2017 på Odontologen i Gøteborg og jobber nå deltid som tannlege med fokus på oral medisin og patologi, men også med andre orofacial medisinske problemstillinger og deltid ved avdeling for oral diagnostikk og kirurgi ved Karolinska Institutet. Maria har et internasjonalt engasjement i European Association of Oral Medicine (EAOM) og World Workshop on Oral Medicine (WWOM). För att läsa mer om Maria besök hennes hemsida: https://ofmcentrum.se/

Maria Jarkander

Maria Jarkander (Tannlege og Spesialist) er spesialist i pedodonti og er tilgjengelig for å sende konsultasjoner til hos Konekta. Hun utdannet seg til tannlege ved Karolinska Institutet i 1997. Etter det jobbet hun som allmenntannlege og fullførte Pedodontics Specialist ved Eastman Institute i 2011. Maria har en lang fortid i offentlig tannlege, men siden 2018 har hun jobbet i privat sektor.

Marcus Borg

Marcus Borg (Tannlege og Spesialist i Oral Protetikk) er tilgjengelig i Konekta og er spesialist i Oral Protetikk og bor i Linköping. Han tok sin grunnutdanning i Malmö og spesialistutdanning i Jönköping / Linköping og ble uteksaminert som spesialist i 2011. Han jobber i dag også for GHP på Vrinnevis Hospital i Norrköping.

Marcus Dagnelid

Marcus Dagnelid er spesialist i protetikk og har vært tannlege i 20 år. Gjennom hele karrieren har han hatt det privilegium å jobbe med produktutvikling for ulike implantatfirmaer. Fokus har vært veiledet kirurgi, CAD/CAM-drevne behandlingsflyter og ulike belastningskonsepter. Marcus har også en stor interesse for Practice Management, d.v.s. hvordan en driver og utvikler klinisk virksomhet. Denne interessen har ført til at han har bygget to private spesialistsentre med fokus på å tilby tannbehandling innen alle odontologiske disipliner; Team Dagnelid i Mölndal og tidligere Dagnelidklinikken. Til dette kan legges at Marcus er en hyppig engasjert foreleser, både nasjonalt og internasjonalt, innen områder som tann- og implantatstøttet proteser, keramiske materialer, implantatkirurgi, digitale arbeidsflyter og Practice Management.

Mats Säll

Mats Säll (Tannlege, Kjeve – og ansiktsradiolog) er spesialist i Konekta, ansatt i Boneprox siden 2019 og har erfaring som kjeve og ansiktsradiolog ved St. Olavs hospital. Mats har en master i odontologi fra Umeå Universitet og fullførte sin spesialistutdanning ved Universitetet i Oslo.

Nicole Winitsky

Nicole Winitsky (Tannlege, Spesialist i Oral Protetikk) er spesialist tannlege i Konekta. Nicole har jobbet som spesialist tannlege i proteser på Folktandvården Eastmaninstitutet siden 2012. Hun har vært tannlege siden 1997 i både privat og offentlig praksis. Hun har bred kunnskap om både terapiplanlegging og gjennomføring av pasienter med behov for protesebehandling.

Patrik Keshishian

Patrik Keshishian (Tannlege, Spesialist i Kjevekirurgi) er spesialist i Konekta i Oral Kirurgi og driver egen klinikk, Käkkirurgisk Centrum Skåne siden 2021. Han ble utdannet tannlege i 2001 ved Umeå Universitet og fullførte spesialiststudiene ved Lund Universitetssjukehus. I dag er han medlem av Oral Kirurgiforeningen i Sverige og jobber ved spesialistklinikken i Oral Kirurgi ved Lund Hospital.

Pelle Pettersson

Pelle Pettersson (Tannlege, Spesialist i Oral Protetikk) er protesespesialisttannlege ved Konekta. Hans spesielle interesse i 35 år har vært skrubbsår/omfattende tann- og implantatstøttede proteser. Den omfattende terapiplanleggingen disse sakene krevde, har gjort at han har blitt godt kjent med den svenske trygdekassens handlingskoder. Han tok grunnutdanningen i 1980 og spesialistgraden i 1992. I 1986 var Pelle med på å starte Brånemarksklinikken og ble deretter der i 10 år. Har også jobbet med Per-Ingvar Brånemark i ulike sammenhenger i 30 år. I 10 år var han lærer ved Odontologien i Gøteborg og har i tillegg forelest i nasjonale og internasjonale sammenhenger i drøyt 35 år, noe som har resultert i cirka 450 anledninger. Pelle har bred klinisk erfaring med helkeramiske konstruksjoner og har jobbet med det i 25 år. I tillegg har han 17 års klinisk erfaring innen implantatkirurgi. Har jobbet ved privat spesialistklinikk i 20 år i Mölndal og innen implantatområdet internasjonalt i USA og Japan.

Peter Jonasson

Peter Jonasson (Tannlege, Spesialist i Endodonti) er spesialist i Konekta og ved Endodontiklinikken. Han har mange års erfaring innen spesialist endodonti i offentlig og privat tannbehandling. Ble spesialist i 2006. Parallelt med klinisk virksomhet har Peter jobbet ved Gøteborgs universitet som foreleser.

Peter ble ferdig utdannet tannlege i 1986 og gjorde AT-vakt ved FTV i Gnesta og har siden vært trofast mot Sörmland hele sin karriere. Han har jobbet i 18 år ved Folktandvården, hvorav de siste 4 årene ved Proteseklinikken i Nyköping. Siden 2004 har han drevet egen praksis hos Praktikertjänst i Nyköping.
Peter brenner for etterutdanning og har vært medlem av Tannlegeforeningens kursvirksomhet siden 2006 og leder av NordÖstra Kurskomité siden 2017.
I løpet av sin lange tid som tannlege har han rukket å være forsikringstannlege ved Försäkringskassan frem til 2008 og har vært tillittannlege i Nyköping kommune i 3 år, hvor han gir sin mening om subsidiert tannbehandling.

Sahar Talebi

Sahar ble uteksaminert fra SBMU tannlegeskole i Teheran i 2005 og har siden praktisert som allmenntannlege og har spesielt fokus på kosmetiske behandlinger – kjeveortopedi med Litewire på voksne – kroner, broer og fasader. Har gått kontinuerlig på kurs og etterutdanning siden den gang. Sahar fortsatte med å studere for en 3-årig grad (master of sciences) i Oral & Maxillofacial Radiologi fra 2010 til 2013 – Jobber som radiologikonsulent ved Københavns Universitet med fokus på CBCT-skanninger – Mottar også henvisninger for opptak og beskrivelse av CBCT-skanninger på klinikken.
Sahar legger stor vekt på å ta seg tid til å lytte til pasientene og forklare fremgangsmåten og er spesielt flink med pasienter med tannlegeskrekk.

Sarah Vaderlind

Sarah Vaderlind (Spesialist Bittfysiologi) ble utdannet spesialist i bittfysiolog i 2019. Sarah besitter evnen til å forklare og gi råd om komplekse bittfysiologiske problemer på en pedagogisk og forståelig måte. En utfordring innen bittfysiologi er at mange tannleger anser faget som vanskelig og komplisert. Derfor er det viktig å kunne formidle sammenhenger mellom anatomi, fysiologi og patologi på en enkel måte slik at allmenntannleger og spesialister på andre områder i størst mulig grad kan ivareta disse pasientene ved egen klinikk.

Sigurd Svalestad

Sigurd Svalestad er utdannet både tannlege og lege fra Universitetet i Bergen i henholdsvis 1998 og 2006. Han ble spesialist i medisinsk radiologi i 2015. Svalestad har lang klinisk erfaring innenfor begge fagområder, både fra offentlige universitetssykehus og fra private virksomheter innen medisinsk radiologi og tannhelse. Han har også solid ledererfaring fra Forsvaret.

Svalestad har for tiden permisjon fra sin stilling i Forsvaret hvor han er Forsvarets overlege i radiologi og sjef for Forsvarets tannhelsetjeneste. I denne perioden gjennomfører han et MBA-studium i strategisk ledelse ved Norges Handelshøyskole. I tillegg er Svalestad overlege ved nevroradiologisk seksjon, Haukeland Universitetssykehus og konsulent for Evidia AS.

Sophia Arledal

Sophia Arledal (Tannlege, Kjeve – og ansiktsradiolog) er spesialist tannlege i odontologisk radiologi i Konekta og ansatt i Boneprox. Sophia har jobbet som tannlege siden 1998 og som spesialist siden 2016. Siden 2006 jobber hun ved KI og utdanner tannleger, tannpleiere og fremtidige spesialister i radiologi, men brenner mest for det kliniske arbeidet som radiolog som fortsatt er veldig gøy og krever full konsentrasjon.

Stefan Hauptig

Stefan er utdannet ved Linköpings universitet og han er i dag spesialist i anestesi og overlege siden 2005. Frem til 2008 jobbet han på Ullevål med postoperativ behandling, hjertekirurgi og annen anestesi, mellom 2008 – 2021 har han jobbet i private klinikker. Siden 2021 har han vært overlege ved Akershus universitetssykehus.

I tillegg er han administrerende direktør i Anestesispesialisten.no og Anestesisspecialisten.se, som leier ut anestesipersonell og mobilt anestesiutstyr i Norge og Sverige. Les mer om selskapet her: www.anestesispesialisten.no

Stefan har en langsiktig interesse for effektiv drift av komplekse operasjoner og kvalitetsutvikling. Han jobber kontinuerlig med digitalisering av tjenesteleveranser for å sikre leveringsevne og kvalitet.

“Jeg synes det er helt fantastisk å jobbe som anestesilege fordi vi kombinerer mange praktiske ferdigheter med mange samtaler med pasienter i sårbare situasjoner og mye kompleks problemløsning”, Stefan Hauptig

Sten Andersson

Sten Andersson (Spesialist Oral Kirurgi) er spesialist i kjevekirurgi og tok sin grunn- og spesialistutdanning i Umeå og ble ferdig spesialist i 2006. Han jobber for tiden for GHP ved Vrinnevis Hospital i Norrköping, og for SMILE som kjevekirurg.

Unni Endal

Unni Endal (Tannlege, Spesialist) er en av våre spesialister i Konekta. Hun ble uteksaminert tannlege i Oslo 1985, tok spesialisteksamen samme sted i endodonti i 1994. Arbeidet ved UIO i Oslo fra 1992 til i dag, som jeg er Universitetslektor. Spesiellt fokusert på RESORPSJONER og NON-ODONTOGENE SMERTER. Jeg kan hjelpe deg med diagnostikk innen endodonti så din pasient får riktig behandling.