Smile Vänersborg

Til hvem tilbyr du bentetthetsanalyser? 

Vi tilbyr røykere, de som medisinerer seg med kortison samt de som har hatt tidligere frakturer. Noen av våre tannleger spør alle over 30 år om pasienten eller noen i familien har blitt rammet av beinbrudd tidligere.

Hvordan er responsen fra pasientene etter at en analyse har blitt utført? 

Pasientene er veldig fornøyde bare gjennom at vi kan tilby tjenesten. De som spør om en kontroll er også veldig fornøyde med at vi har muligheten til å gjennomføre en slik analyse. Pasientene som får henvisning til osteoporosemottak eller for videre undersøkelse er enda mer fornøyde og de som får behandling samt medisinering er enormt takknemlige for at vi gjennomførte analysen.

–  Karin Holmberg