Så låter det när man väljer att lägga fokus på korta ledtider för patienter, teknik som är anpassad till dagens miljö och effektivisera remissflödet. Vi vet alla inställningen man har till nya implementeringar av system – inte ett till. Många ser förmodligen mycket installationer, manualer och guider att lusläsa för att förstå hur allting fungerar i nya system. Vi kan börja med att presentera oss som ett nätverk istället för ett system, vilket vi förklarar tydligare i första punkten.

Det krävs inga installationer på din dator och det enda du behöver är BankID och några röntgenbilder för att kunna skapa ett patientfall.

Vi skulle givetvis kunna ge dela med oss av en lista på 100 anledningar till varför vi inte längre behöver jobba i gamla processer och flöden men vi kortar ned det och visar på de 5 viktigaste anledningarna till att byta till Konekta och ett digitalt remissflöde.

  • Nätverk med alla i tandvården

Sluta skicka brev eller maila, alla inom tandvården finns på en plattform i ett nätverk. Här möter du kollegor, specialister, tandläkare, CBCT-kliniker, remisskliniker och större kedjor för att kunna remittera, konsultera och diskutera patientfall med varandra. Du väljer själv vilka du vill ha i ditt nätverk genom att bjuda in till remisser, men alla finns tillgängliga beroende på vilket typ av fall du skapar.

  • Smidigt och snabbt remissflöde

Ladda upp röntgenbilder du önskar remittera eller konsultera, bjud sedan in vem eller vilka du vill ska ta del av dina bilder för vidare analys eller diskussion. Efter att ha skapat ett patientfall och bjudit in personer är det bara att vänta på svar, vilket sker inom loppet av samma dag. Därefter kan du läsa svaret från inbjudna parter för att sedan ta det vidare till nästa steg och meddela patienten, allt inom loppet av 24 timmar, det kallar vi smidigt och snabbt!

  • Skandinaviens största digitala specialistnätverk

Skicka remisskonsultationer till anslutna specialister inom radiologi 2D och CBCT, endonti, bettfysiologi, tandteknik, käkkirurgi, orofacial medicin, protetik och paradontologi. Specialisterna besvarar konsultationerna direkt på plattformen inom några timmar – det är som att ha en specialist på kliniken, varje dag!

  • Korta ledtider

Oavsett om du är tandläkare, specialist, CBCT klinik, remissklinik eller en ingår i större kedja, din kund kommer bli nöjd. Patienten får snabbare svar, specialisten har allting samlat på en ställe, tandläkaren kan snabbt och enkelt meddela patient, remissklinik får svar samtidigt som CBCT klinik osv. Helt enkelt mycket kortare ledtider och det är givetvis patientsäkert.

  • Kundnöjdhet

Här delar vi med oss av några av våra recensioner det senaste året:

”Konekta skapar möjligheten att kunna konsultera en specialist på ett snabbt sätt. Tid är en avgörande faktor”

”Snabba utlåtanden från specialist, vilket gör att man kan gå vidare snabbare i behandlingen”

”Ni ger trygghet! Snabbt, smidigt, rätt och professionellt. Vi upptäckte cancer hos en patient med hjälp av er. Jag är imponerad över hur Konekta funkar!”

”Det skapar stort värde att få kontakt med specislist och få hjälp , speciellt då man jobbar ensam ute på landet utan möjlighet att prata med någon kollega i “rummet bredvid ” . I och med att tjänsten är betald så behöver jag inte känna någon “skuld ” att jag tar någons tid i anspråk för att besvara mina frågor . Det känns bra att kunna köpa tjänster“

“Er tjänst är av stort värde för vår klinik och verksamhet, snabba remisshanteringar innebär snabbare fortsatt behandling för patient.”

Remisshantering 2022 ska gå snabbt och det är något som Konekta står fast vid. Vi kommer alltid sträva efter snabbare ledtider för patient och att vidare utveckla plattformen för alla inom tandvården.

Tack för tiden vi haft tillsammans, det är med tungt hjärta som vi gör det här men tiden inne. Med våra framtidsplaner måste vi anpassa oss utefter efterfrågan, så det är dags att ta farväl. Hejdå gamla remissflödet, vi ses i Konekta!