“Patienten fick träffa sin ordinarie tandläkare på hemmakliniken och slapp väntetider och att ta sig till en annan klinik”

Maria Bankvall är specialist inom oral medicin på Konekta.
Hon disputerade 2017 vid Odontologen i Göteborg och arbetar nu deltid som tandläkare med fokus på oral medicin och patologi men även övriga orofacialmedicinska frågeställningar samt deltid vid avdelningen för Oral Diagnostik och Kirurgi vid Karolinska Institutet. Maria har ett internationellt engagemang i European Association of Oral Medicine (EAOM) och World Workshop on Oral Medicine (WWOM).

”Det är enkelt och snabbt och ger en god och säker tandvård i enlighet med forskning och beprövad erfarenhet”

Vi ställde frågan om Maria ville vara med i en intervju för att förklara Konekta ur en specialist/experts perspektiv, nedan följer frågor och svar.

Kan du förklara Konekta för den som inte vet vad det är?
Konekta är en digital specialistklinik där behandlare kan få stöd och hjälp med patientfall rörande tandvårdsfrågor. Det kan gälla en specifik frågeställning eller flera olika på samma patient, där åtskilliga specialister/experter behöver vara inkopplade. Syftet är att tandvården i möjligaste mån ska kunna utföras ”in-house” på hemmakliniken där patienten känner sig trygg under vägledning av specialister/experter, i stället för på en annan klinik, som kanske ligger långt bort där väntetiderna kan vara långa. I de mer komplicerade fallen där det inte är möjligt för behandlaren att utföra vården själv med guidning av specialist/expert ska Konekta kunna ge stöd i att hitta rätt instans i närheten av där patienten och behandlaren befinner sig för att utföra vården.

Kan du ge exempel på patientfall inom ditt område oral medicin där du tycker att Konekta är ett bra alternativ för behandlaren och patienten?
Nyligen fick jag en remiss på en patient med en svårutläkt angulär chelit (munvinkelragader) där behandlaren provat flera olika behandlingsalternativ utan önskat resultat. Där kunde jag ge råd och stöd om hur man ska gå vidare i behandlingen och tillsammans lyckades vi få till en utläkning. Patienten fick träffa sin ordinarie tandläkare på hemmakliniken och slapp väntetider och att ta sig till en annan klinik.

Kan du ge ett exempel på där Konekta har gjort det lättare för dig att arbeta?
Ledtiderna är kortare om man behöver fråga remittenten något, önskar kompletterande information, foton eller röntgenbilder. Man slipper ringa remittenten och kanske inte lyckas nå hen då denne kanske är upptagen med patientarbete, inte är på kliniken m.m. All kommunikation sker via plattformen där det går snabbt och enkelt att få in och tillgodogöra sig den information som behövs.

Vad fungerar bäst med Konekta?
Att det är enkelt och snabbt och ger en god och säker tandvård i enlighet med forskning och beprövad erfarenhet. Det är också intressant för både remittenten och remissmottagaren då man hjälps åt att utveckla varandra. På sikt hoppas jag också att det ska komma lösningar för videokonsultationer där bedömningar kan göras direkt med patienten i stolen men också där behandlingar kan utföras av patientens egen tandläkare med guidning av en specialist/expert per länk. Det vore även fantastiskt om Konekta kan bli en naturlig plattform för sjukvården att använda för att kunna få stöttning i tandvårdsfrågor t.ex att hitta en lämplig klinik för patienter som saknar en tandvårdskontakt och att få hjälp med specifika frågeställningar där sjukvård och tandvård tangerar varandra. Munnen är trots allt en viktig del av kroppen. Möjligheterna är oändliga och beror helt på dialogen mellan remittent, remissmottagare och patient.

Hur har tjänsten påverkat ditt arbetssätt?
Jag får ta del av så många fler patientfall än tidigare då jag nu har både mina egna patienter, patienter som kommer på vanlig remiss och digitala remisser. För mig som jobbar både kliniskt och med forskning berikar det mycket. Helt plötsligt kan jag få forskningsmaterial från hela Sverige då Konekta möjliggjort ett mycket större nätverk av remittenter och patienter.

När vi startade Konekta ville vi ändra processen från att “skicka remiss” till att “bjuda in” till patientfall. Hur fungerar den här processen för dig?
Jag tycker att det fungerar väl med Konekta. Fast att specialisterna/experterna ofta sitter på distans så blir det mer lättillgängligt när allt sker digitalt och man har möjlighet att föra en dialog fram och tillbaka till dess att patient, remittent och remissmottagare är nöjda med resultatet. Först då stängs remissen/patientfallet. Plattformen underlättar att undvika långa ledtider och väntetider för patienten och jag tror att det är lärorikt för alla inblandade. Man lär sig mycket på att dela patientfall.

Varför blev du en expert hos Konekta?
Därför att jag tycker att innovation och utveckling är väldigt intressant. Det sker mycket runt omkring oss i samhället hela tiden och då får inte tandvården komma på efterkälken. Jag tycker också om det pedagogiska momentet och det kunskapsutbytet som uppstår.

Har du några tips till nya kliniker eller specialister som ska/vill börja använda tjänsten?
Konekta är en enkel och intuitiv tjänst utan krångel så våga testa. Du kommer att bli förvånad över hur smidigt det är att komma i gång. Plattformens personal är också otroligt service-minded och hjälper till om det uppstår svårigheter med tekniken eller annat.

Hur tänker du kring en mer digitaliserad tandvård?
Jag ser det som en naturlig del av samhällsutvecklingen där tandvården också behöver finnas med. Det är en förändring som vi inte kan stoppa eller förhindra därför att patienter kommer att förvänta sig det även av oss. Då kan vi vara glada för en så fin plattform som Konekta som hela tiden utvecklas och förändras med sina användare.

Hur lång tid tog det att bli en del av Konekta?
Jag blev tillfrågad, fick tid att fundera och när jag väl hade bestämt mig var det klart på några minuter. Sen hade jag min första remissdag efter och sedan dess har det bara rullat på. Nu känns Konekta som en naturlig del av mitt arbete där jag kan hjälpa andra med sina patientfall men där jag också kan få hjälp med mina egna och min kliniks patientfall. Som tandvårdpersonal är det omöjligt att kunna allt men med Konekta finns den senaste kunskapen så otroligt nära och lättillgänglig.

Kan du uppskatta hur mycket tid det sparar för patienten att tandvårdspersonal konsulterar via Konekta i stället för en traditionell remiss till en fysisk instans?
Det kan vara allt från dagar till månader beroende på frågeställning och kötid hos olika instanser. Akutremisser tas i regel omhand direkt men med mindre brådskande remisser kan det ta många månader innan patienten får en kallelse. Med Konekta finns en policy att en första bedömning ska vara remittenten till handa inom 48h. En digital plattform kommer aldrig kunna ersätta de fysiska specialistklinikerna helt men kan fungera som ett bra komplement.

Har du några rekommendationer till kunder, specialister/experter, tandläkare eller kliniker gällande Konekta?
Testa, du kommer bli förvånad över hur enkelt och smidigt det är och även kvaliteten på vården. Alla specialister/experter du kan behöva finns några knapptryck bort.

Tack Maria för att du ställde upp på intervjun och att du delade med dig av dina erfarenheter! Vi på Boneprox kan starkt rekommendera Maria Bankvall!

Besök Maria’s hemsida Orofacialmedicinskt centrum i Västra Götaland för att veta mer!

Kontakt

Kontakta oss för mer information om hur Konekta kan hjälpa dig och upptäck ett nätverk för alla inom tandvården!