Till vilka erbjuder du benskörhetsanalysen?

Vi erbjuder rökare, de som medicinerar med Kortison och de som haft frakturer. Några av våra tandläkare frågar alla patienter över 30 år om patienten eller någon annan i familjen som drabbats av något benbrott tidigare.

Hur är responsen från patienterna efter en benskörhetsanalys är utförd?

Även vid endast förfrågan är patienten nöjd med att vi kan erbjuda detta. De patienter som efterfrågar detta är mycket nöjda att vi gör en analys. De patienter som fått remiss till osteoporosmottagningen är ännu nöjdare och en del som medicinerar och har återbesök årligen på osteoporosmottagningen är oerhört tacksamma för att vi gjorde analysen.