Nyheter / Pressmeddelanden

Boneprox är stolta över att vara med på Omdenas lista över “66 innovativa medicinska företag att följa under 2023”.

Vi investerar tungt i R&D, artificiell intelligens och maskininlärning för att förbättra och effektivisera den dagliga diagnostiken samt koppla ihop tandvård och sjukvård genom att hitta riskpatienter för systemsjukdomar baserat på tandröntgenbilder. Våra tjänster och produkter bidrar till säker och snabb kommunikation mot tandvård- och hälsosektorn och gör det möjligt för kliniker, tandläkare och läkare att bli mer effektiva i att skicka, ta emot, analysera och diagnostisera bilder och patienter.

Omdena:
“Medicinsk bilddiagnostik har revolutionerat sjukvårdsindustrin med värdefulla insikter för diagnostik och behandling av olika sjukdomar. Med tillkomsten av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) har medicinsk bilddiagnostik blivit ännu mer exakt och effektiv. AI-marknaden för medicinsk bilddiagnostik har vuxit avsevärt de senaste åren, med flera nystartade företag och etablerade företag som investerar stort i detta område.”

“Dessa företag nyttjar AI-teknik för att utveckla innovativa lösningar som kan förbättra noggrannheten, påskynda diagnosen och förbättra patienternas resultat. I det här blogginlägget kommer vi att utforska de 66 bästa AI-företagen och nystartade företag som leder vägen inom detta område och förväntas ge betydande bidrag till hälsovårdsindustrin 2023.”

Läs hela artikeln här

Boneprox tar nu ett stort steg mot sjukvården genom att ingå ett avtal med Ålands hälso- och sjukvård. Avtalet innebär att Boneprox kommer att leverera radiologiska tjänster, strålfysiker, utbildningar, Konekta samt specialistkonsultationer till sjukhuset.
Detta samarbete ger ÅHS Tandvårdsenhet möjligheten att erbjuda sina patienter de allra senaste och mest effektiva metoderna för CBCT och ha en positiv inverkan vad gäller patientresan från diagnostik till behandling.

“Vi är mycket stolta över att få samarbeta med Ålands hälso- och sjukvård och vi ser fram emot att tillsammans erbjuda den bästa möjliga service till deras patienter”, säger Peder Remman, VD för Boneprox.

Avtalet började gälla från januari 2023 och visar på Boneprox engagemang för att förbättra sjukvården genom att erbjuda den mest effektiva tekniken och kunskapen.

Boneprox lanserar nya tjänsten “Extern granskning av vård och dokumentation”  för att hjälpa hälso- och sjukvårdsinrättningar att navigera i den komplexa processen att säkra försäkringsersättning för sina patienter.

Extern granskning av vård och dokumentation med Lasse Svärd är en tjänst för att säkerställa kvaliteten på vården och dokumentationen inom en organisation. Lasse Svärd är en erfaren och välrenommerad konsult som idag används av flera vårdgivare i hela landet. Extern granskning med Lasse Svärd är en viktig tjänst för att säkerställa kvaliteten på vården, hur den bedrivs och ger möjlighet till förbättringar där det behövs.

Säkerställ att dina behandlingar och dokumentation uppfyller kraven enligt Patientsäkerhetslagen och Patientdatalagen

Granskning av vård och dokumentation avser i vilken grad behandling och dokumentation uppfyller kraven i Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL (framför allt 6 kap 1 § där det framgår att Hälso- och sjukvårdspersonalen (läs tandvårdspersonalen) ska utföra sitt arbete i överrensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård (läs tandvård) som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt). Vidare om patientjournalen uppfyller kraven i Patientdatalagen (2008:355), PDL:s och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40 om journalföring och behandling av personuppgifter i Hälso- och sjukvården (läs tandvården).

I förtroende granskas ett urval av dina journaler på ett likartat sätt som utförs vid Inspektionen för vård och Omsorg, IVO. Granskningen utgår från drygt etthundra möjliga frågeställningar. Konsultationssvaret kommer förutom ditt eget resultat även innehålla strukturerade riktlinjer (guidelines) för hur en behandling ska utföras i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt hur en adekvat tandvårdsjournal bör utformas. Efter att du fått resultatet av granskningen får du dessutom under en timme möjlighet att via Teams diskutera resultatet med den externa granskaren.

“Vi är glada över att kunna erbjuda den nya tjänster som kommer att hjälpa våra kunder att göra bättre journalförning av vård och dokumentation”, säger Peder Remman, VD på Boneprox. “Genom att använda tjänsten kan en IVO-besiktning kännas väldigt mycket tryggare.”

Boneprox expertteam består av den erfarna Lasse Svärd f.d. tillsynstandläkare Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, numera extern granskare inom tandvården. Lasse har omfattande kunskap och erfarenhet och verkade som tillsynstandläkare med huvudinriktning att granska legitimerade tandläkares behandlingar och dokumentation fram till maj 2021 då han avslutade sin anställning på IVO. Idag verkar han som konsult för att hjälpa vårdgivare/behandlare att säkerställa att tandvården som meddelas patienter är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt att dokumentation följer gällande regelverk.

Boneprox nya tjänst är tillgängliga för alla inom tandvården, oavsett storlek eller specialisering. För mer information om dessa tjänster och hur Boneprox kan hjälpa till att förbättra din verksamhet, besök deras hemsida på boneprox.com.

Med en etablering i Finland tar Boneprox nu ett spännande steg med sin tjänst Konekta. Företaget har redan etablerat sig framgångsrikt i Sverige och Norge, och kommer nu expandera sin närvaro till Finland genom att teckna avtal med sju nya kliniker. Boneprox är utvecklarna av Konekta som är en digital specialistklinik med 800 anslutna kliniker, 22 specialister inom 12 olika specialistområden. Bolaget arbetar för att göra tand- och sjukvården mer effektiv, med fokus på trygghet och säkerhet.

Det är en stor möjlighet för Boneprox att bredda sin verksamhet till Finland, där det finns ett stort efterfrågan på avancerade tekniklösningar för tandvård. Genom samarbetet med de nya klinikerna kommer Boneprox att kunna tillhandahålla sina unika tjänster till en bredare kundbas och stärka sin ställning som en ledande aktör inom branschen.

Konekta by Boneprox är en av de mest innovativa tandvårdslösningarna på marknaden idag, och det kommer definitivt att bidra till att förbättra tandvården i Finland. Genom att använda den senaste tekniken och kunskapen inom tandvård kommer Konekta by Boneprox att hjälpa tandläkare att ge bättre vård till sina patienter och samtidigt förbättra effektiviteten och produktiviteten.

I en tid då digitaliseringen av tandvården är viktigare än någonsin, är det fantastiskt att se företag som Boneprox ta ett ledande ansvar för att stärka branschen. Genom att etablera sig i Finland och samarbeta med kliniker i hela landet kommer Boneprox att fortsätta att leda utvecklingen inom tandvårdsteknologi.

Så, om du är en tandläkare i Finland som söker efter de senaste tekniklösningarna för att förbättra din verksamhet, kan du definitivt ta en titt på Konekta by Boneprox. Vi tror definitivt att du kommer att bli imponerad av det högkvalitativa och innovativa tjänsterna som det erbjuder

HUNT / AI-Dentify, en ny AI-teknologi utvecklas för att revolutionera tandvården. En stor satsning görs nu för att skapa ett AI-verktyg som ska kunna förbättra diagnostiken och behandlingen inom tandvården. Det är Norges Forskningsråd och «Innovationsprojekt i Näringslivet» som satsar på projektet ”AI-Dentify.” Forskningsprojektet har ett värde på mer än 21 miljoner kronor. Boneprox har fått med sig tunga partners in i projektet som SINTEF och Center for Oral Health Services and Research för att använda A.I vid analys av röntgenbilder för att identifiera orala sjukdomar. Datan som ska användas är från HUNT4 (Hälsoundersökningen i Trøndelag) och projektet kommer att pågå i ca. 4 år. Projektet samarbetar med ledande tandläkare och radiologer för att säkerställa att verktyget är användbart inom den kliniska verksamheten.

Det nya AI-verktyget kommer att minska tidsbruk och öka precisionen i diagnostik och behandling, samtidigt som det bidrar till en mer effektiv och hållbar tandvård.

“Detta är en spännande utveckling inom tandvårdssektorn och vi ser fram emot att göra framsteg och se resultat i tiden som kommer” säger Shreya Desai, Head of AI på Boneprox.

Vidare säger Theodor Remman, co-founder av Boneprox “Det finns ingen anledning till att vi inte ska ligga i framkant i världen inom A.I analys och tandhälsa. Vi är därför är vi stolta och mycket tacksamma över att Norges Forskningsråd delar vår vision. Boneprox vill koppla ihop hälsosektorerna så att den orala hälsan i framtiden framträder som en del av kroppen.”

Källa:

https://www.tannlegetidende.no/journal/2021/5/m-1915/Stort_forskningsprosjekt_innen_AI_og_tannhelse
https://www.sintef.no/en/projects/2021/ai-based-analytics-of-dental-images/

Boneprox AB meddelar idag att företaget tar sitt första steg in i sjukvården genom att erbjuda ÖNH-läkare på sin plattform Konekta. Det är ett viktigt steg då Konekta blir bryggan mellan tandvården och sjukvårde.

“Vi är glada att kunna erbjuda vår teknologi och kompetens inom sjukvården. Det är ett naturligt steg i vår utveckling och vi ser fram emot att kunna hjälpa fler patienter med vår lösning”, säger Peder Remman, VD för Boneprox.

Boneprox har tidigare levererat odontologiska konsultationer till hela Skandinavien. Med detta steg in i sjukvården kommer företaget att kunna erbjuda en bredare portfölj av tjänster till sina kunder.

“Vi tror att vår teknologi kommer att göra det möjligt för tandläkare och läkare att kommunicera mer effektivt samt ge bättre kvalité på diagnoser och därmed förbättra vården för patienter”, Peder.

MyDentist väljer Konekta som sin digitala specialistklinik. MyDentist vill sätta patienten i centrum för mer effektiv diagnostik. Det heltäckande avtalet inkluderar användningen av Konekta och specialistkonsultationer för samtliga kliniker.

“Vi är mycket glada över att jobba med MyDentist och vara deras leverantör för kompetensutveckling och kvalitetssäkring”, säger Peder Remman, VD på Boneprox. “Vi erbjuder en komplett och integrerad lösning som möter MyDentist behov och krav på hög kvalitet. Vi ser fram emot samarbetet för att fortsätta att leverera den bästa möjliga vården till patienter.”

Med detta samarbete kommer MyDentist att ha tillgång till den senaste tekniken och expertisen från Boneprox, vilket kommer att bidra till kompetensutveckling, kvalitetssäkring och nöjdare patienter.

“Konekta har blivit oerhört positivt mottaget av våra behandlare som dagligen använder det och idag ser det som en självklarhet i deras arbete vilket stärker oss som attraktiv arbetsgivare ännu mer.” säger **** på MyDentist.

Tandea meddelar idag att man valt Boneprox som leverantör av radiologiska konsultationer med fokus på 3D- röntgen analyser, radiologisk ledningsansvar och specialistkonsultationer.

Boneprox erbjuder en avancerad plattform för radiologiska tjänster med hög kvalitet och tillgänglighet, som kommer att stärka Tandeas möjligheter att erbjuda bästa möjliga vård för sina patienter. Tandea fokuserar på en prisvärd tandvård till bästa kvalité och högsta tillgänglighet. De erbjuder allmän och specialiserad tandvård till vuxna och barn i området. Deras mål är att ge behovsanpassad och prisvärd tandvård med avancerad teknik som leder till friska tänder hela livet.

Deras kliniker strävar efter att ge trygghet och trivsel för såväl patienter som anställda. Tandeas fokus är att vara lyhörda för patientens behov och jobbar för att alltid hitta bästa lösningen för varje patient.

Med patientfokus passar Konekta som handen i handsken för Tandea, med minimal administration samt korta svarstider, effektiviserar Konekta behandling och diagnostik med fokus på trygghet och säkerhet.

“Vi är mycket glada över att samarbeta med Tandea. Vår moderna teknik och erfarenhet inom radiologi kommer att bidra till att Tandea kan erbjuda sina patienter bästa möjliga tjänster,” säger Peder Remman, VD på Boneprox.

Tandea är en ledande tandvårdsklinik med fokus på patientens välbefinnande och hälsa. Genom att använda Boneprox tjänster för radiologi, kommer Tandea att kunna fortsätta att leverera högsta kvalitet på sina tjänster.

“Konekta gör det möjligt för våra behandlare att snabbt och smidigt få hjälp av specialister på andra sidan. Det skapar trygghet för våra behandlare och ökar kvalitén på vården.” säger Hanne Sliwo, VD & grundare

Boneprox, ledande leverantör av radiologiska tjänster, meddelar idag att de vunnit upphandling med den norska regionen Fylke för att leverera radiologiska konsultationer.

Tjänsten innefattar avancerad bilddiagnostik och expertkonsultationer där Boneprox kommer att använda den senaste teknologin för att erbjuda snabba diagnoser och behandlingsförslag.

“Vi är mycket glada över att vinna upphandlingen och ser fram emot att arbeta tillsammans med region Fylke för att erbjuda högkvalitativa radiologiska tjänster till patienter och kunder”, säger Peder Remman. “Vi är övertygade om att vår expertis och teknologi kommer göra skillnad för patienterna och i längden bidra till bättre hälsa och välbefinnande.”

Boneprox erbjuder redan flera tjänster i Norge och ser fram emot att samarbeta med lokala vårdgivare för att optimera patienternas vård.