Anders Molander
Endodonti – Tandläkare & Specialist

Vill du vara specialist på Konekta?

Som specialist på Konekta får hundratals kliniker tillgång till att skicka frågeställningar till dig. Konsultationerna samlas i en översiktlig och strukturerad kö. Du slipper med andra ord att konsultera genom telefon, brev eller andra ineffektiva lösningar. Visst förtjänar du att få ersättning för din kompetens?

0
Specialister

Specialister / Experter

Alexander Englund

Alexander Englund är sjukhusfysiker på Konekta. Han tog sin examen 1996 och erhöll sin legitimation 1999 i samband med att Socialstyrelsen beslutade om att detta skulle bli ett legitimationsyrke. Alexander har arbetat som sjukhusfysiker sedan 1997. Främst med inriktning mot strålskydd och röntgenverksamheten. Med tandvård har han jobbat ända sedan 1997.

Ali Saleh

Ali Saleh, specialist på Konekta, tog sin Tandläkarexamen från Karolinska Institutet i Stockholm 2013 och har därefter jobbat med allmäntandvård inom bland annat Folktandvårdens regi. Han har undervisat i endodonti på tandläkarutbildningen i Huddinge och bedrivit forskning på endodontiska behandlingskomplikationer på Karolinska Institutet vilket ledde till en Masterexamen i Odontologi 2017. Idag jobbar Ali som Specialisttandläkare i endodonti på GHP Specialisttandläkarna i Stockholm. Ali anser att i rollen som specialist är det viktigt att dela med sig av sin expertis, då vi genom att hjälpa varandra att växa, i längden kan hjälpa våra patienter på bästa möjliga sätt.
Att ständigt utvecklas i sin yrkesroll är väldigt viktigt för Ali varför han kontinuerligt deltar i såväl nationella som internationella kongresser och är medlem i både i Svenska Endodontiföreningen och European Society of Endodontology.

Anders Molander

Anders är specialist på Konekta och Fou-ledare på folktandvården och har i tidigare roller på Folktandvården i Göteborg bland annat jobbat som: Chief research and education, samverkanschef forskning o utbildning, verksamhetschef specialisttandvården. Anders har tagit tandläkarexamen på Göteborg Universitet och har följande utbildningar på samma universitet: docent i endodonti, odontologie doktor, endodonti, Specialisttandläkare i endodonti

André Wikholm

André Wikholm är specialisttandläkare i tandreglering på Konekta, han har arbetat som övertandläkare i Örebro och Gävle inom offentlig tandvård. Sedan 2017 arbetar han inom privat tandvård som specialisttandläkare och affärsområdesansvarig, nu senast inom Distriktstandvården i Stockholm. André arbetar med alla typer av tandreglering men har en särskild passion för aligners och har bland annat varit Invisalign Diamond Provider i flera år, en tittel som innebär att man startar fler än 150 alignersfall per år. Som en av få skandinaviska ortodontister är André med i Invisaligns Masters Plan, ett utbildningsprogram för särskilt meriterade alignersortodontister. André svarar gärna på allehanda ortodontiska frågeställningar och är behjälplig med terapiplanering vid kluriga alignersfall.

Anna Magnusson

Anna är Övertandläkare & Specialist

Birgitte Hinge

Birgitte Hinge är sjukhusfysiker/medicinsk strålningsfysiker från danmark. Hon blev färdig civilingenjör, MScEE, Aalborg Universitet, 1992 och studerade därefter till sjukhusfysiker specialinriktning mot diagnostisk radiologi (2005). Idag jobbar hon som medicinsk-fysisk expert, Region Midtjylland (2006) och har sedan 2007 sitt egna bolag Medico Consult. Birgitte har 20 års erfarenhet inom olika former av undervisning/professionell handledning och 18 års erfarenhet som civilingenjör/sjukhusfysiker inom sjukvården.

Cinar Aziman

Cinar (Tandläkare, Specialist Odontologisk Radiologi) är specialisttandläkare i odontologisk radiologi på Konekta, anställd på Boneprox och sedan 2011 anställd på Karolinska Institutet. Hon tog tandläkarexamen 2007 och gjorde därefter sin specialistutbildning båda på Karolinska Institutet.

Haitham Afif

Haitham blev färdigutbildad käkkirurg 2016. Han har tidigare jobbat vid Sundsvalls Käkkirurgiska Klinik och Plastik & Käkkirurgiska kliniken, USÖ och på käkkirurgiska kliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Idag är han verksam som privat käkkirurg sedan många år tillbaka.

Jenny Öhman

PhD & Övertandläkare i Oral patologi och odontologi doktor i Oral medicin och patologi

Joel Bergqvist

Joel Bergqvist är specialistläkare inom Öron-, näs- och halssjukdomar på Konekta. Han tog sin grundutbildning inom medicin på Syddansk Universitet och blev legitimerad läkare 2014. Han är sedan 2016 doktorand på Sahlgrenska akademin och driver ett projekt som undersöker ett potentiellt samband mellan kronisk inflammation i de övre och nedre luftvägarna. Idag jobbar han på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har en bred kunskap inom akut öron-, näs-, halssjukvård.

Joel har även expertis inom sömnrelaterade frågor. Som en välrenommerad tandläkare och läkare med flera års erfarenhet inom området har han en gedigen kunskap om sömnens betydelse och dess samband med tandvård. Joel Bergqvist arbetar för närvarande på den sömnmedicinska enheten vid Sahlgrenska, en av Sveriges mest framstående och högspecialiserade sömnenheter. Hans engagemang och expertis inom sömnfältet gör honom till en utmärkt resurs för tandläkare som ofta står inför sömnrelaterade frågor i sin praktik. Vi ser fram emot att Joel Bergqvist tar emot sömnrelaterade frågor och är övertygade om att hans råd och stöd kommer att vara till stor nytta för tandläkare och deras patienter.

Joel har alltid haft ett stort utbildningsintresse och har idag flera undervisningsuppdrag via universitetet med fokus på allt från hörsel- och balanssjukdomar till akut luftvägshantering.

Lars Svärd

<p>Lars Svärd är före detta tillsynstandläkare vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Han tog sin grundutbildning 1983 och arbetade som privattandläkare fram till 1998. Han vidareutbildade sig till beteendevetare inom vuxenpedagogik 1998 – 2000. Mellan 2000 och 2012 var han kvalitetschef på Praktikertjänst Tandvård för att därefter under 2 år fram till 2014 vara Sverigechef för tandvårdskedjan Colosseum Sverige AB. 2014 tog han steget in i myndighetsvärden och blev tillsynstandläkare på Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Han verkade som tillsynstandläkare med huvudinriktning att granska legitimerade tandläkares behandlingar och dokumentation fram till maj 2021 då han avslutade sin anställning på IVO. Idag verkar han som konsult för att hjälpa vårdgivare/behandlare att säkerställa att tandvården som meddelas patienter är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt att dokumentation följer gällande regelverk. Lasse är övertygad att en patientsäker och god tandvård leder till god ekonomi för verksamheten, patienten och samhället.</p>

Magdalena Korytowska

Magdalena är specialtandläkare i Orofacial medicin sedan 2018 och doktorand vid institutionen för käkkirurgi och oral medicin vid Malmö högskola sedan 2022. Hon leder ett projekt kring bröstcancer – läkemedelsbehandling – MRONJ.

Hennes fokus ligger främst på patienter som behandlas med strålning mot huvud- och halsområdet på grund av malignitet och även patienter som har eller för närvarande behandlas med låg- eller högdos antiresorptiva läkemedel på grund av osteoporos, metastaserande solida cancerformer och multipelt myelom.

Maria Bankvall

Maria Bankvall Tandläkare/Odont Dr inom oral medicin på Konekta. Hon disputerade 2017 vid Odontologen i Göteborg och arbetar nu deltid som tandläkare med fokus på oral medicin och patologi men även övriga orofacialmedicinska frågeställningar samt deltid vid avdelningen för Oral Diagnostik och Kirurgi vid Karolinska Institutet. Maria har ett internationellt engagemang i European Association of Oral Medicine (EAOM) och World Workshop on Oral Medicine (WWOM). För att läsa mer om Maria besök hennes hemsida: https://ofmcentrum.se/

Maria Jarkander

Maria Jarkander (Tandläkare och Specialist) är specialist inom Pedodonti och finns tillgänglig att skicka konsultationer till på Konekta. Hon examinerades som tandläkare på Karolinska Institutet 1997. Efter det jobbade hon som allmäntandläkare och blev färdig Pedodonti Specialist på Eastmaninstitutet 2011. Maria har ett långt förflutet inom Folktandvården men sedan 2018 jobbar hon inom privata sektorn.

Marcus Borg

Marcus Borg (Tandläkare och Specialist) finns tillgänglig i Konekta och är specialist i Oral protetik och bosatt i Linköping. Han gjorde sin grundutbildning i Malmö och specialistutbildning i Jönköping/Linköping och blev färdig specialist 2011 och jobbar i dag för GHP på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Marcus Dagnelid

Marcus Dagnelid är specialist i oral protetik och varit tandläkare i 20 år. Under hela sin yrkesbana har han haft förmånen att ha arbetat med produktutveckling för olika implantatföretag. Fokus har varit guidad kirurgi, CAD/CAM-drivna behandling flöden samt olika belastnings koncept. Marcus har också ett stort intresse för Practice Management, dvs. hur man driver och utvecklar klinisk verksamhet. Detta intresse har gjort att han byggt upp två privata specialistcentra inriktade på att erbjuda tandvård inom alla odontologiska discipliner; Team Dagnelid i Mölndal och tidigare Dagnelidkliniken. Till detta kan läggas att Marcus är en flitigt anlitad föreläsare, både nationellt- och internationellt, inom exempelvis tand- och implantatstödd protetik, keramiska material, implantatkirurgi, digitala arbetsflöden och Practice Management.

Mats Säll

Mats Säll (Tandläkare, Specialist Odontologisk Radiologi) är specialist på Konekta, anställd på Boneprox sedan 2019 och har tidigare erfarenheter med: maxillofacial radiologist St. Olavs hospital, Specialist- och ansiktsradiolog St Olavs hospital. Mats har tagit tandläkarexamen och odontologisk masterexamen på Umeå Universitet och gjorde sin specialistutbildning på Universitetet i Oslo

Nicole Winitsky

Nicole Winitsky (Tandläkare och Specialist) är specialisttandläkare på Konekta. Nicole arbetar som Specialisttandläkare i Protetik på Folktandvården Eastmaninstitutet sedan 2012. Hon har varit tandläkare sedan 1997 inom både med privat och offentlig tandvård. Hon har en bred kunskap kring både terapiplanering och utförande av patienter med behov av protetisk behandling. Hon vill att hennes konsultationer skall hjälpa dig att kunna behandla dina patienter på ett säkert och förutsägbart sätt på din klinik istället för att remittera iväg dem. Detta kommer att utveckla dig som tandläkare och kommer att gynna både dig, dina patienter och din klinik. Utöver sitt kliniska jobb, så forskar Nicole om implantat i överkäksfronten vid Karolinska Institutet. Nicole är frekvent anlitad föreläsare vid både nationella och internationella symposium, möten och kurser.

Patrik Keshishian

Patrik (Tandläkare och Specialist) är specialist på Konekta inom käkkirurgi och driver sin egna klinik Käkkirurgisk Centrum Skåne sedan 2021. Han tog tandläkarexamen 2001 på Umeå Universitet och gick färdigt sina specialiststudier vid Lunds Universitetssjukhus. Idag är han medlem i Käkkirurgiska föreningen i Sverige och arbetar på specialistkliniken i käkkirurgi på Lunds Lasarett.

Pelle Pettersson

Pelle Pettersson (Tandläkare och Specialist) är protetisk specialisttandläkare på Konekta. Hans specialintresse har under 35 års tid har varit abrasionsfall/omfattande tand- och implantatstödd protetik. Den omfattande terapiplanering dessa fall krävt har gjort att han blivit väl förtrogen med Försäkringskassans åtgärdskoder. Han tog sin grundutbildning 1980 och specialistexamen 1992. 1986 var Pelle med och startade Brånemarkkliniken och stannade sedan där i 10 år. Har även jobbat med Per-Ingvar Brånemark i olika sammanhang i 30 år. Under 10 år var han lärare på Odontologen i Göteborg och har utöver det föreläst i nationella och internationella sammanhang under drygt 35 år vilket resulterat i ca 450 tillfällen. Pelle har en bred klinisk erfarenhet av helkeramiska konstruktioner och har jobbat med det i 25 år. Utöver det har han 17 års klinisk erfarenhet av implantatkirurgi. Har arbetat på privat specialistklinik under 20 år i Mölndal samt inom implantatområdet internationellt i USA och Japan.

Peter Jonasson

Peter (Tandläkare och Specialist) är specialist på Konekta och på Endodontikliniken. Han har mångårig erfarenhet av specialistendodonti inom offentlig och privat tandvård. Blev specialist 2006. Peter har parallellt med klinisk verksamhet arbetat på Göteborgs universitet som lektor.

Peter Troberg

Peter blev färdig tandläkare 1986 och gjorde AT tjänstgöring på FTV i Gnesta och sedan varit Sörmland troget hela karriären. Han har jobbat 18 år på Folktandvården varav de sista 4 åren på Protetikkliniken i Nyköping. Sedan 2004 har han drivit sin egen mottagning med Praktikertjänst i Nyköping.
Peter brinner för fortbildning och har varit ledamot av Tandläkarförbundets kursverksamhet sedan 2006 och ordförande i NordÖstra Kursnämnden sedan 2017.
Under sin långa tid som tandläkare har han hunnit med att vara Försäkringstandläkare på Försäkringskassan fram till 2008 och är sedan 3 år Förtroendetandläkare i Nyköpings kommun, där han yttrar sig över bidragstandvård.

Sahar Talebi

Sahar Talebi tog examen från SBMU tandläkarskola i Teheran 2005 och har sedan dess praktiserat som allmäntandläkare och har särskilt fokus på kosmetiska behandlingar – kronor, broar och fasader och har kontinuerligt gått kurser och fortbildning sedan dess. Sahar studerade vidare till en 3-årig examen (master of sciences) i Oral & Maxillofacial Radiologi 2010- 2013 . Idag arbetar hon som radiologikonsult vid Köpenhamns universitet med fokus på CBCT-skanningar.
Sahar lägger stor vikt vid att ta sig tid att lyssna på patienterna och förklara proceduren och är särskilt bra på patienter med tandläkarskräck.

Sarah Vaderlind

Sarah Vaderlind (Specialist bettfysiologi) blev färdig specialist inom bettfysiolog år 2019. Sarah har en härlig man vid sin sida och är mamma och bonusmamma till fem barn. Logistik är en av hennes starkaste grenar. Hon älskar sitt dagliga arbete som bettfysiolog och brinner för denna patientgrupp. Sarah besitter förmågan att på ett pedagogiskt och begripligt sätt förklara och rådgöra för komplex bettfysiologisk problematik. En utmaning inom bettfyiologi är att många tandläkare anser ämnet vara svårt och krångligt. Därför är det viktigt att kunna förmedla samband och förhållanden mellan anatomi, fysiologi och patologi på ett enkelt sätt så att allmäntandläkare och specialister inom övriga områden ska kunna ta sig an dessa patienter på sin egna mottagning i den utsträckning det är möjligt.

Sigurd Svalestad

Sigurd Svalestad är både tandläkare och läkare från universitetet i Bergen 1998 respektive 2006. Han blev specialist i medicinsk radiologi 2015. Svalestad har lång klinisk erfarenhet inom båda områdena, både från offentliga universitetssjukhus och från privata verksamheter inom medicinsk radiologi och tandhälsa. Han har även gedigen ledarskapserfarenhet från Försvarsmakten.

Svalestad är för närvarande tjänstledig från sin tjänst inom Försvarsmakten där han är Försvarsmaktens överläkare i radiologi och chef för Försvarsmaktens tandvård. Under denna period genomförde han en MBA-kurs i strategisk ledning vid Handelshögskolan i Norge. Dessutom är Svalestad överläkare vid neuroradiologiska sektionen, Haukelands universitetssjukhus och konsult för Evidia AS.

Sophia Arledal

Sophia Arledal (Tandläkare, Specialist Odontologisk Radiologi) är specialisttandläkare i odontologisk radiologi på Konekta och anställd på Boneprox. Sophia har jobbat som tandläkare sedan 1998 och som specialist sedan 2016. Sedan 2006 arbetar hon på KI och utbildar tandläkare, tandhygienister och blivande specialister inom radiologi, men brinner allra mest för det kliniska arbetet som radiolog som fortfarande är väldigt roligt och kräver full koncentration.

Stefan Hauptig

Stefan utbildade sig på Linköping Universitet och han är idag specialist i anestesi och överläkare sedan 2005. Fram till 2008 arbetade han på Ullevål med postoperativ vård, hjärtkirurgi och annan anestesi, mellan 2008 – 2021 har han jobbat på privata kliniker. Sedan 2021 är han Överläkare vid Akershus Universitetssjukhus.

I tillägg är han VD på Anestesispesialisten.no och Anestesisspecialisten.se som hyr ut anestesipersonal och mobil anestesiutrustning i Norge och Sverige. Läs mer om bolaget här: www.anestesispesialisten.no

Stefan har ett långsiktigt intresse för effektiv drift av komplexa verksamheter och kvalitetsutveckling. Han arbetar kontinuerligt med digitalisering av tjänsteleveranser för att säkerställa leveransförmåga och kvalitet.

”Jag tycker att det är helt fantastiskt att arbeta som narkosläkare eftersom vi kombinerar många praktiska färdigheter med många samtal med patienter i utsatta situationer och en hel del komplex problemlösning”, Stefan Hauptig

Sten Gunnar Andersson

Sten Andersson (Specialist Oral Kirurgi) är specialist i käkkirurgi och gjorde sin grund och specialistutbildning i Umeå och blev färdig specialist 2006. Han jobbar i dag för GHP på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, samt för SMILE tandvård som käkkirurg.

Unni Endal

Unni (Tandläkare och Specialist) utbildade sig till tandläkare i Oslo 1985, tog specialistexamen på samma ställe i Endodonti 1994. Hon arbetade på UIO i Oslo från 1992 till idag då hon nu är universitetslektor. Unni är särskilt inriktad på resorptioner och icke-odontogen smärta. Hon kan hjälpa med endodontisk diagnostik så att din patient får rätt behandling.