Tjänster

Konekta erbjuder ett nätverk för tandvården, en digital specialistklinik, en kompetensplattform, strålfysiker och mycket mer. Genom vår digitala plattform kan du skapa struktur i ditt dagliga arbete och säkerställa att du uppfyller krav från SSM men även att du vet hur vård och dokumentation utförs korrekt när IVO knackar på dörren. I plattformen har vi ett stort utbud av tjänster som alla finns under samma tak.

En digital specialistklinik och specialistnätverk med över 800 kliniker och 22 specialister inom 12 områden. Du kan skicka specialistkonsultationer, kontakta kollegor och ha en effektiv och strukturerad remisshantering.

Konekta Free
• Betalning/konsultation
• Remisshantering
• Specialistkonsultationer
• Tvåvägskommunikation
Konekta More
• 50% rabatt/konsultation
• Remisshantering
• Specialistkonsultationer
• Tvåvägskommunikation
Konekta Complete
• Obegränsat antal konsultationer
• Remisshantering
• Specialistkonsultationer
• Tvåvägskommunikation
Konekta Enterprise
• Obegränsat antal konsultationer
• Remisshantering
• Specialistkonsultationer
• Tvåvägskommunikation

Tilläggstjänster

Säkerställ att dina behandlingar och dokumentation uppfyller kraven enligt Patientsäkerhetslagen och Patientdatalagen. I förtroende granskas ett urval av dina journaler på ett likartat sätt som utförs vid Inspektionen för vård och Omsorg, IVO. Konsultationssvaret kommer förutom ditt eget resultat även innehålla strukturerade riktlinjer för hur en behandling ska utföras i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt hur en adekvat tandvårdsjournal bör utformas. Vidare ingår en timme att via Teams diskutera resultatet med den externa granskaren Lasse Svärd.
Läs mer
Med tjänsten kan vi integrera Konekta direkt på din hemsida. Din remittent behöver inte logga in via Konekta för att skicka remissen. Lösningen är byggd för att underlätta för dig som hanterar remisser att kunna hänvisa remittenter direkt till din hemsida.
Som innehavare av en CBCT utrustning behöver du ha en radiologisk ledningsfunktion enligt SSMs föreskrifter. Vi är ledande i Sverige på digitalaröntgen-utlåtanden. Du får svar på dina utlåtanden inom 1-2 dagar. Vi erbjuder olika paket beroende på hur mycket bilder din klinik skickar.
Boneprox uppdrag är att tillhandahålla tjänster och produkter baserade på AI, maskininlärning samt säker och effektiv kommunikation mellan tandläkare och sjukvården, vilket gör det möjligt för kliniker, tandläkare och läkare att bli mer effektiva i sin diagnostik.

Sjukhusfysiker

I enlighet med SSM behöver du som innehar röntgenutrustning vara kopplad till en strålfysiker som hjälper dig säkerställa att verksamheten man jobbar mot arbetar på ett strålsäkert sätt och följer lagstiftningen, vi kopplar ihop dig med vår sjukhusfysiker.

Standard
• Årlig kontroll
• Säkerställer att metoder är i enlighet med myndighetskrav
• Dosimetri och dosövervakning
• Optimering av strålningsanvändning
Premium
• Kontroll intraoral utrustning
• Revision
• Informationsmaterial för andra typer röntgen
• Säkerhetsbedömningar
Vi erbjuder flera olika kurspaket, fysiskt eller digitalt. KonektED är en plattform där kliniken får tillgång till utbildningsmaterial och kurserför att upprätthålla en löpande kompetensutveckling på kliniken. Här finns fysiska och digitala kurser inom odontologi, strålsäkerhet, radiologi & administration. Plattformen har utvecklats av Boneprox som idag erbjuder diagnostikplattformen och specialistnätverket, Konekta.
Till KonektED

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra priser och vad som passar just dig? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare och vi kör gärna en kort demo med dig för att gå igenom funktionalitet och eventuella frågor.

Support

Maila Peder
+46 702 805 599
Maila Jacob
+46 731 159 420
Maila Theodor
+47 480 52 758
Maila Sofia
+46 761 175 091