Vid medicinsk bilddiagnostik och behandlingar utsätts vi för strålning, de olika strålningsmetoderna har utvecklats för att kunna förbättra forskning, sjukvården och industrier. Strålningen har både fördelar och nackdelar. Därför har riksdagen, regeringen och Strålsäkerhetsmyndigheten gett ut lag, förordning och författningar inom strålskyddsområdet som ska följas för att minimera risken för människan och dess omgivning.

En sjukhusfysikers uppgifter är att se till att säkerställa att verksamheten man jobbar mot arbetar på ett strålsäkert sätt och följer lagstiftningen.
Sjukhusfysiker arbetar i nära samarbete med läkare, specialutbildade sjuksköterskor och medicintekniker. Kombinationen fysik och matematik med inriktning mot medicinska och biologiska tillämpningar gör medicinsk strålningsfysik till ett tvärvetenskapligt ämne.

Vi välkomnar Alexander Englund som sjukhusfysiker på Konekta. Han tog sin examen 1996 och erhöll sin legitimation 1999 i samband med att Socialstyrelsen beslutade om att detta skulle bli ett legitimationsyrke. Alexander har arbetat som sjukhusfysiker sedan 1997. Främst med inriktning mot strålskydd och röntgenverksamheten och har jobbat med tandvård ända sedan 1997.

Att vara sjukhusfysiker innebär följande arbetsuppgifter:

 • Utrustningskontroller (leveransbesiktningar och periodiska kontroller)
 • Strålskyddsutbildning till personal
 • Delta vid optimeringsarbete av undersökningar för att minska stråldos och förbättra bildkvalitet
 • Delta vid optimeringsarbete av behandlingar för att minska stråldos och förbättra behandlingsresultat (gäller framförallt vid strålbehandling)
 • Vid arbete med terapier är sjukhusfysikern involverad i varje patients behandling.
 • Utforma rutiner så att personalen arbetar strålsäkert
 • Övervaka persondosimetri (hålla koll på att personalen inte får för höga doser)
 • Delta vid upphandlingar av utrustning så att strålskyddsperspektivet beaktas
 • Delta vid risk- och händelseanalyser, utredning av avvikelser
 • Utföra revision av verksamheten
 • Diverse administrativa uppgifter som rapportering av uppgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Behöver du en sjukhusfysiker på din arbetsplats? Kontakta oss så kopplar vi ihop dig med vår sjukhusfysiker!

Kontakt

Kontakta oss för mer information om hur Konekta kan hjälpa dig och upptäck ett nätverk för alla inom tandvården!